CAIPA - Board of Directors
 • George C.K. Liu, MD, President & CEO

 • Jonathan Chang, MD, Vice President

 • Bing Lu, MD, Secretary

 • Ching-Yin, Lam, MD, Treasurer

 • Sun Hoo Foo, MD, Honorary Senior Vice President

 • Man Ling Ngai, MD, Advisor

 • Alan Yao, MD

 • Alice Lau, MD

 • Bingjing Roberts, MD

 • Huifang Xiao, MD

 • Pei Gao, MD

 • Qiong Wu, MD

 • Rex Wu, MD

 • Stanley Ng, MD

 • Thomas Chan, MD

 • Wenhong Zhou, MD

 • Zhao Hui Wang, MD